Welke voordelen biedt een verkoop selfie?

Stel dat uw verkopers een poster moeten maken van zichzelf als verkoper van uw bedrijf. Een soort van verkoop selfie. Wat zouden ze op die poster communiceren? Welk beeld willen ze dan uitdragen?

De vraag is of het beeld dat zij over zichzelf en je bedrijf op die poster communiceren, overeenkomt met het beeld wat je in je missie en visie hebt bepaald.

Beleid vertalen naar concrete taken is best complex.

Net zoals het maken van een goede foto lijkt het heel eenvoudig om je ideeën over te dragen op je mensen. In de praktijk blijkt echter dat er al gauw vervorming optreedt doordat je verkopers interpreteren. Soms zijn ze niet in staat om het beeld dat je voor ogen hebt te vertalen naar hun werkzaamheden. Het gevolg is dat de uitvoering van je beleid verzandt in het blijven doen wat de verkopers altijd hebben gedaan met alle gevolgen van dien. In het ergste geval verdwijnt de bevlogenheid of raken mensen geïrriteerd roepen dat er geen duidelijk beleid is. Een fenomeen waarover veel sales (managers) klagen. Vooral als het even tegen zit.

Het is best een goed idee om je verkopers eens te vragen om zo’n poster te maken. De kracht van zo’n opdracht is dat ze samen op zoek moeten naar ‘wie wil je zijn als verkoper in 2022?”  ‘Wat wil jij uitstralen als verkoper in de huidige COVID periode?”  “Wat vraagt dat van jou?”. Op deze manier worden ze gedwongen om met elkaar te praten over wat de gewenste uitstraling is, hoe zij willen overkomen en wat ze nog te ontwikkelen hebben.

Het verschil maak je zelf.

In je praktijk als commercieel manager kun je deze methodiek gebruiken om te toetsen of je verkopers begrepen hebben wat het imago, de identiteit en de uitstraling van je verkooporganisatie moet zijn. En welke criteria essentieel zijn om het verschil te maken ten opzichte van je concurrenten.

Je kunt je verkopers natuurlijk ook posters laten maken van bepaalde producten, inclusief de voordelen en de toegevoegde waarden voor de klant. “Telling is not selling”, dat geldt ook voor het managen. Het feit dat ze het zelf mogen ontdekken vergroot de betrokkenheid en het begrip.

Bevlogenheid vergroten als vertrekpunt voor betere prestaties

Organisatieresultaten worden beïnvloed door de bevlogenheid van medewerkers.  Het verhogen van bevlogenheid zit niet in het verminderen van stressbronnen (werkstressoren). Maar vooral in het verhogen van de energiebronnen (zie onderstaand schema). Van deze energiebronnen spelen sociale steun van collega’s en leidinggevende een grote rol. Daarnaast is het belangrijk dat mensen binnen een voor hen passende omgeving werken. En natuurlijk het werk doen dat bij hun talenten of intrinsieke motivatie past. Ongeveer 20% van werkend Nederland kan zich bevlogen noemen.

Een hoge mate van bevlogenheid heeft een positief effect op de organisatieprestaties. Teams met veel bevlogen mensen scoren significant beter op omzet (+12%), klanttevredenheid (+12%) en productiviteit (+18%).

Bevlogen medewerkers vallen in positieve zin op bij collega’s en leidinggevenden. Ze melden zich minder snel ziek. Nemen meer (extra) taken op zich. Ze zijn productiever. Ze zijn meer bereid om hun collega’s te helpen en lopen minder snel tegen een burn-out aan.

page4image27133360

Je zult merken dat als je vaker door middel van de juiste tools of verrassende werkvormen toetst of je verkopers hebben begrepen wat je van hun verwacht. Onderzoek hoe gepassioneerd ze zijn, wat hun drijft en op welke manier jouw manier van denken het beste aansluit bij de manier van denken van je medewerker.

Meer weten over hoe je de denkvoorkeuren van je medewerkers kan omzetten in bevlogenheid? Download dan nu de brochure.

Download nu de brochure voor de Hecx BrainBoost open verkooptraining